Jakie są zalety obróbki skrawaniem na maszynach CNC?

obróbka skrawaniem CNC

Obróbka skrawaniem na maszynach CNC umożliwia automatyzację produkcji i pozwala na skrócenie czasu dostaw. Jednocześnie, daje możliwość spełniania oczekiwań zleceniodawców w zakresie powtarzalności produkowanych detali. Na czym dokładnie polega obróbka CNC? Na jakich materiałach możemy pracować używając maszyn CNC?

Obróbka CNC

Obróbka CNC oznacza obróbkę skrawaniem na obrabiarkach CNC, które są maszynami numerycznymi sterowanymi komputerowo.

Maszyny konwencjonalne obsługiwane przez człowieka stwarzały możliwości popełniania błędów. Wymagały manualnego montowania i demontowania narzędzi, które są potrzebne w całym procesie. Człowiek kontrolował również wymiary detali, sprawdzał zgodność finalnego produktu z dokumentacją. Idealne odwzorowanie założeń nie zawsze było gwarantowanym efektem. Również powtarzalność produkcji nie mogła być przy ich pomocy uzyskiwana. Czas realizacji zlecenia nie należał do najkrótszych. Było również większe ryzyko powstania odpadów wynikających z błędnej produkcji.

Obrabiarka CNC jest niezwykle pomocnym narzędziem w rękach operatora, który wprowadza wytyczne do komputera a następnie przekładana dane z rysunku technicznego na język programu zapisanego w sterowniku. Jakoś wyprodukowanych w ten sposób detali jest o wiele wyższa niż ta, która możliwa jest do uzyskania w obrabiarce tradycyjnej. Jakie jeszcze zalety ma skrawanie na obrabiarkach CNC?

Obróbka skrawaniem CNC – zalety

Obróbka skrawaniem CNC ma liczne zalety. Jedną z nich jest możliwość przejścia na zautomatyzowaną produkcję. Poszczególne detale mogą być w ten sposób produkowane znacznie szybciej, poprawia się zatem wydajność. Niewątpliwą zaletą jest powtarzalność produkowanych elementów.

Obrabiarki CNC są wszechstronne. Przy ich pomocy możemy uzyskiwać małe detale, ale również wielowymiarowe części. Ich zastosowanie umożliwia także ograniczenie zbędnych kosztów związanych ze stratami materiału. Poprawie ulega także bezpieczeństwo operatorów, na przykład poprzez zastosowanie szyb zabezpieczających.

Na jakich materiałach możemy pracować?

Materiały, które mogą podlegać obróbce skrawaniem CNC to m.in.

  • metale  – stal w różnych odmianach, w tym stal węglową, stal hartowaną, stal nierdzewną, stopy aluminium, miedź i stopy miedzi, nikiel, tytan
  • tworzywa termoplastyczne
  • tworzywa termoutwardzalne
  • drewno
  • pianki
  • inne materiały – nawet szkoło i kamień