Produkty Xypex – jakie jest ich zastosowanie?

Xypex

XYPEX jest określeniem odnoszącym się zarówno do produktów jak i technologii krystalizacji pozwalającej na ochronę i uzyskanie wodoszczelności betonu. Nierozpuszczalne kryształy skutecznie i trwale uszczelniają wszelkie pęknięcia, kapilary czy pory obecne w betonie. Dzięki temu zapewniona jest ochrona nie tylko przed wodą, ale również innymi roztworami chemicznymi. Firma KRYSTAL-BET ma w swojej ofercie szeroką gamę produktów XYPEX. Wykazują one znaczne podobieństwo pod względem chemicznym, różni je stężenie aktywnych składników chemicznych, które powodują krystalizację. Stąd też różne zastosowanie produktów. Produkty XYPEX – jakie wyróżniamy i gdzie znajdują zastosowanie? Przyjrzyjmy się bliżej kilku produktom, po więcej informacji zapraszamy na stronę https://krystal-bet.pl.

Produkty XYPEX

XYPEX CONCENTRATE  charakteryzuje się największą aktywnością chemiczną wśród aktualnie dostępnych produktów XYPEX.  Nanoszony jest jedno- lub dwuwarstwowo na powierzchnię betonu po uprzednim zmieszaniu z wodą. Wymaga mieszania z wodą do konsystencji półsuchego kitu w przypadku, gdy ma posłużyć do uszczelniania bruzd w stykach konstrukcyjnych, naprawy wadliwych połączeń, wypełniania raków czy ubytków betonów. Zapobiega on przenikaniu wody a także innych substancji płynnych.

XYPEX MODIFIED podlega aplikacji jako 2 warstwa stosowana dla wzmocnienia Xypex Concentrate bądź też samodzielnie w formie zabezpieczenia przeciwwilgociowego na zewnętrzne powierzchnie ścian fundamentowych. Pojedyncza warstwa produktu może stanowić alternatywę dla  powłoki bitumicznej.

XYPEX CONCENTRATE DS-1 aplikowany metodą „dry-shake” na betonowych powierzchniach poziomych. Jest mieszanką cementu portlandzkiego, aktywnych substancji chemicznych oraz specjalnie wyselekcjonowanego kruszywa, które cechuje uziarnienie odpowiednie do betonowych posadzek. Przy zastosowaniu XYPEX CONCENTRATE DS-1 nie obserwujemy problemów takich jak łuszczenie, rozwarstwienie czy też pylenie.

XYPEX FCM umożliwia naprawę ruchomych pęknięć oraz zarysowań w konstrukcjach betonowych. Znajduje zastosowanie w regeneracji zniszczonego betonu.

XYPEX Admix C-1000 i C-1000 NF dodawany jest do masy betonowej podczas jej mieszania. XYPEX Admix C-1000 ma w składzie cement portlandzki, drobny piasek krzemionkowy a także aktywne składniki chemiczne.  Piasku krzemionkowego nie znajdziemy z kolei w produkcie Xypex Admix C-1000 NF.

XYPEX Patch ‘n Plug to specjalnie zaprojektowana , szybkosprawna zaprawa cementowa. Przeznaczona jest ona do tamponażu aktywnych wycieków wody. Dzięki zastosowaniu tego produktu możliwe staje się zatrzymanie nawet wypływów pod dużym ciśnieniem.

Produkty XYPEX znajdują zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, zbiornikach, oczkach wodnych, stacjach energetycznych, podziemnych konstrukcjach betonowych, prefabrykatach.

Może Cię również zainteresować:

Technologia i materiały Xypex