Rehabilitacja po przebytym COVID-19 w Medikar

rehabilitacja po przebytym covid-19

Rehabilitacja po przebytym COVID-19 ma za zadanie ograniczyć skutki choroby oraz pomóc ozdrowieńcom w powrocie do formy. Jak dotychczas nie znamy wszystkich następstw choroby. Rehabilitacja lecznicza w tym zakresie powinna być poprzedzona konsultacją lekarską. Medikar oferuje pacjentom możliwość rehabilitacji z całkowitą refundacją na NFZ.

Pakiety rehabilitacyjne w Medikar

W przychodni Medikar pacjenci mogą skorzystać z pakietu dostosowanego do ich potrzeb.

Pakiet podstawowy (1) o czasie trwania 2 tygodnie (w tym 6 dni zabiegowych). Pakiet podstawowy obejmuje konsultację z kardiologiem i badania dodatkowe – EKG, echo serca, test wysiłkowy EKG lub 6-min. test marszowy pozwalający na ocenę wydolności fizycznej. W ramach pakietu dla pacjenta ustalany jest program rehabilitacje i korzysta on z terapii indywidualnej. Otrzymuje również zalecenia do dalszego postępowania, gdy turnus już zostanie zakończony. Pacjent uczestniczy w treningu wytrzymałościowym na cykloergometrze rowerowym 30-40 minut. Pozostałe elementy ujęte w pakiecie to ćwiczenia ogólnousprawniające z oddechowymi, szkolenie z Nordic Walking ze sprzętem do telemedycyny (jako forma przygotowania do rehabilitacji domowej), trening relaksacyjny oraz konsultacja z psychologiem.

Pakiet podstawowy (2) o czasie trwania 2 tygodnie (w tym 6 dni zabiegowych). Pakiet ten obejmuje wszystkie elementy ujęte w pakiecie (1) plus rentgen klatki piersiowej według wskazań, spirometrię i badania laboratoryjne.

Pakiet pełny (1) o czasie trwania 3 tygodni (w ty 9 dni zabiegowych). Pakiet pełny (1) obejmuje konsultację kardiologiczną, jak również badania dodatkowe – EKG, echo serca, test wysiłkowy EKG bądź też 6-minutowy test marszowy, terapię indywidualną, ustalenie programu rehabilitacyjnego, jak również zalecenia do dalszego postępowania. W skład pakietu wchodzi również trening wytrzymałościowy na cykolergometrze rowerowych, ćwiczenia ogólnousprawniające z oddechowymi, szkolenie z Nordic Walking, trening relaksacyjny oraz konsultacja z psychologiem i dietetykiem.

Pakiet pełny (2) o czasie trwania 3 tygodni (w ty 9 dni zabiegowych). Pakiet ten obejmuje wszystkie elementy ujęte w pakiecie pełnym (1) plus rentgen klatki piersiowej według wskazań, spirometrię i badania laboratoryjne.

Cennik dostępny jest na stronie placówki.

Medikar jest placówką prowadzącą działalność na warszawskim Mokotowie. Poza rehabilitacją pocovidową, pacjenci mogą skorzystać z szerokiego wachlarza usług.