Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje?

zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy  stanowi formę jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 4 000 złotych. Wiosek o przyznanie zasiłku może złożyć osoba odpowiedzialna za organizację pochówki zmarłego. Należy pamiętać, że kwota może być przeznaczona tylko na wydatki, które wiążą się z pochówkiem. Jakie są zasady uzyskania tej formy wsparcia finansowego po śmierci bliskiej osoby?

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest wsparciem ze strony ZUS-u, z którego mogą skorzystać osoby zajmujące się organizacji ceremonii pogrzebowej i pochówku osoby zmarłej. W przypadku, gdy organizacja pochówku spoczywa na kilku osobach, przysługujące środki zostają podzielone proporcjonalnie do kosztów, które ponoszą wszyscy zaangażowani.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Otóż z zasiłku pogrzebowego można skorzystać, gdy:

  • osoba zmarła była członkiem rodziny, która objęta jest ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierającym rentę bądź też emeryturę
  • osoba zmarła spełniała warunki, aby otrzymywać świadczenia emerytalne i była ubezpieczona w ZUS
  • osoba zmarła nie miała aktywnego ubezpieczenia, ale pobierała  świadczenia chorobowe bądź też rehabilitacyjne

Najczęściej z zasiłku pogrzebowego korzysta rodzina zmarłej osoby lub podmioty zajmujące się organizacja pochówki, przyjaciele, związki zawodowe, ale również gminy i miasta.

Czy zasiłek pogrzebowy pokryje koszty pochówku w całości?

Kwota przyznawana w ramach zasiłku pogrzebowego może być wystarczająca. Finalny koszt zależy jednak od formy pochówku czy też indywidualnego cennika zakładu pogrzebowego. Rodzina może skontaktować się np. z zakładem pogrzebowym w celu zlecenia organizacji pogrzebu i wskazania, że kwota nie powinna przekroczyć tej przyznanej w ramach zasiłku. Pracownicy zakładów często też pomagają w trakcie dopełniania formalności.

Zakład pogrzebowy Prestige

Prestige to zakład pogrzebowy Warszawa świadczący kompleksowe usługi pogrzebowe w stolicy i jej okolicach. Pracownicy zakładu służą również pomocą w dopełnianiu formalności wiążących się z uzyskanie zasiłku pogrzebowego. Organizują i obsługują ceremonie pogrzebowe, kwiaty na pogrzeb, zdjęcia nagrobkowe. Zajmują się także sprzątaniem grobów.