Trening umiejętności społecznych – korzyści dla dzieci i młodzieży

TUS

Trening umiejętności społecznych (TUS) to szansa na lepsze zrozumienie siebie a także innych. Zajęcia pomagają uczestnikom rozwijać kompetencje społeczne, które znacznie ułatwiają funkcjonowanie w życiu codziennym. Komu pomoże TUS? Jak wyglądają same zajęcia? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Do kogo skierowany jest trening umiejętności społecznych?

Na rynku jest bogata oferta zajęć skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Szczególnie ważne są one w życiu dzieci i młodzieży, którym pomagają w trudnym i ważnym okresie życia. Przede wszystkim TUS pomaga osobom mającym problemy z kontrolowaniem emocji oraz zachowań. Praca w grupie pod okiem terapeuty pozwala na osiągniecie zmiany zachowań – z niepożądanych na takie, które akceptowane są w społeczeństwie. Na udziale w zajęciach skorzystają dzieci i młodzież z rozpoznaniem ADHD, ADD a także zespołem Aspergera. Problemy koncentracją i uczeniem się, zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe również stanowią wskazanie do rozważenia udziału w zajęciach.

Trening umiejętności społecznych Warszawa 

Zajęcia zwykle przybierają formę regularnych spotkań w niewielkiej grupie. Z punktu widzenia komfortu i poczucia bezpieczeństwa uczestników istotne jest, aby skład grupy pozostawał niezmienny a oni sami systematycznie brali udział w organizowanych spotkaniach. Zajęcia początkowe mają za zadanie zintegrować uczestników. Dzięki poznaniu innych osób w tym prowadzących możliwe jest zmniejszenie lęku oraz zwiększenie zaangażowania we wspólną pracę. Szczegółowy program uzależniony zaś jest od uczestników, ich wieku i przeżywanych trudności. Zakończenie treningu związane jest z podsumowaniem i zmian, które się dokonały i kwestii, które udało się przepracować. W czasie zajęć kluczowa jest atmosfera jaka panuje między uczestnikami. Ważne jest wzajemne zaufanie, pozytywna motywacja, koncentracja na rozwoju wiary we własne możliwości.

Jakie zagadnienia poruszane są podczas TUS?

  • emocje – rozpoznawanie emocji swoich a także emocji innych osób
  • granice – dzieci uczą się jak stawiać granice oraz je przestrzegać
  • asertywność – znaczenie asertywności oraz korzyści jakie są z nią związane
  • negatywne emocje- takie jak złość – sposoby jej wyrażania i radzenia sobie z nią
  • prośby – umiejętność zwracania się o pomoc
  • krytyka – sposoby reagowania na krytykę oraz jej wyrażanie
  • komplementy – mówienie oraz reagowanie na nie

Może Cię również zainteresować:

Psychoterapia indywidualna – dla kogo?